02-611-1391 (สำนักงาน) ,089-6828905 (คุณแอล) ,061-6649244 ,063-8642828 , ID LINE 1: @smartprintfabric , ID LINE 2: @smartprintfabric2

สมาร์ท ปริ้นท์ แฟบริค แจ้งเปลี่ยนโลโก้บริษัท

 
      SMART PRINT FABRIC ขอแจ้งเปลี่ยนโลโก้บริษัท เพื่อความชัดเจนในการสื่อสาร และเริ่มต้นพันธกิจในการปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยี และบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
จึงขอเรียนแจ้งลูกค้าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้