02-611-1391 (สำนักงาน) ,089-6828905 (คุณแอล) ,061-6649244 ,063-8642828 , ID LINE 1: @smartprintfabric , ID LINE 2: @smartprintfabric2

วิธีเตรียมไฟล์งานสำหรับงานพิมพ์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

1. ตั้งขนาด Art work ให้เท่ากับขนาดจริง เช่น ผ้าพันคอ ขนาด 1×1 เมตร ให้ตั้งไฟล์ขนาด 102×102 cm ( เผื่อเย็บด้านละ 1 cm ) ความละเอียด 150 ppi (150 pixel/inch) เป็นอย่างต่ำ เนื่องจากเป็นความละเอียดที่เหมาะสมต่อการพิมพ์บนเนื้อผ้า โหมดสี CMYK เนื่องจากเป็นระบบสี สำหรับการพิมพ์

2. สร้างลายตามต้องการ ควรเลือกใช้สีที่เป็น CMYK เท่านั้น เนื่องจากถ้าใช้สี แบบ RGB สีเมื่อพิมพ์อาจจะเพี้ยนได้ โดยการ กด Ctrl+Y ( View > Prof color ) เพื่อดูสีจริง

ควรใช้เฉพาะโหมดสี CMYK 

3. เมื่อสร้างลายตามความต้องการสำเร็จแล้วให้ทำการ Save as เป็นไฟล์ .JPG .JPEG .JPE  .TIF .TIff  หรือ .PSD (โดยถ้า Save เป็น .PSD ที่ไม่ได้รวม Leyer จะต้องแนบ Source file และ file font ส่งมาด้วย เพื่อป้องกันการเด้งของ Art Work)

ควรแนบ Source file มาด้วย