02-611-1391 (สำนักงาน) ,089-6828905 (คุณแอล) ,061-6649244 ,063-8642828 , ID LINE 1: @smartprintfabric , ID LINE 2: @smartprintfabric2

วิธีเตรียมไฟล์งานสำหรับงานพิมพ์ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

1. ตั้งขนาด Art work ให้เท่ากับขนาดจริง เช่น ผ้าพันคอ ขนาด 1×1 เมตร ให้ตั้งไฟล์ขนาด 102×102 cm ( เผื่อเย็บด้านละ 1 cm ) ความละเอียด 150 ppi (150 pixel/inch) เป็นอย่างต่ำ เนื่องจากเป็นความละเอียดที่เหมาะสมต่อการพิมพ์บนเนื้อผ้า โหมดสี CMYK เนื่องจากเป็นระบบสี สำหรับการพิมพ์

2. สร้างลายตามต้องการ ควรเลือกใช้สีที่เป็น CMYK เท่านั้น

3. เมื่อสร้างลายตามความต้องการสำเร็จแล้วให้ทำการ Export เป็นไฟล์ .JPG .JPEG .JPE  .TIF .TIff  หรือ Save เป็น .AI ( จะต้อง Save เป็น AI version CS6 และ แนบ Source file และ file font ส่งมาด้วย )

ถ้าส่งไฟล์ .AI ควร Creat outline ก่อน โดย คลิกขวาที่ ตัวหนังสือ > Create Outlines