02-611-1391 (สำนักงาน) ,089-6828905 (คุณแอล) ,061-6649244 ,063-8642828 , ID LINE 1: @smartprintfabric , ID LINE 2: @smartprintfabric2

บรรยากาศ พิธีทำบุญโรงงาน บริษัท สมาร์ทปริ้นท์แฟบริค จำกัด

            พิธีทำบุญโรงงาน บริษัท สมาร์ทปริ้นท์แฟบริค จำกัด เสริมความเป็นสิริมงคล จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรและเติบโตร่วมกันในอนาคตสืบไป