02-611-1391 (สำนักงาน) ,089-6828905 (คุณแอล) ,061-6649244 ,063-8642828 , ID LINE 1: @smartprintfabric , ID LINE 2: @smartprintfabric2

คุณภาพงานเย็บของทีม Sewing Department

                                                                        A

                  จักรเย็บรุ่นใหม่ จักรคอม และเครื่องมือช่วยที่ทันสมัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกเย็บมาใช้ในไลน์ผลิต รวมทั้งการพัฒนาฝีมือช่าง ผ่านการฝึกฝน และการอบรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพงานเย็บของทีม

                   ข้อดีของการเย็บสินค้าจบ Products เอง :

                      1. ​สามารถควบคุมคุณภาพการตัดเย็บสินค้าได้เอง
                      2. สามารถควบคุมเวลาให้ตรงตามกำหนดลูกค้า
                      3. สามารถรับงาน หรือจัดลำดับตามงานที่เร่งด่วน
                      4. สามารถวางแผนขยายกำลังการผลิตได้่ง่ายขึ้น
                      5. ​สามารถสร้างสรรสินค้าชนิดใหม่ๆได้ตลอดเวลา
                      6. สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายชนิด
                      7. ​สามารถลดปัญหา ที่อาจเกิดจากจ้างงานนอก
                      8. สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า