02-611-1391 (สำนักงาน) ,089-6828905 (คุณแอล) ,061-6649244 ,063-8642828 , ID LINE 1: @smartprintfabric , ID LINE 2: @smartprintfabric2

คลังสินค้า Smart Store

                 Smart Print Fabric เราตระหนักดีว่าการวางแผน Stock วัตถุดิบ และอะไหล่ต่างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความจำเป็นอย่างยิ่งและส่งผลต่อความพร้อมในการผลิตสินค้าต่างๆ ให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งระยะเวลาที่จำกัดหรือปริมาณมาก

                   1. มี Stock เนื้อผ้าหลากหลายชนิดกว่า 140 ชนิด


                   2. มี Stock กระดาษสำหรับงานพิมพ์ และกระดาษรองรีด


                   3. มี Stock หมึกสำหรับงานพิม์แบบต่างๆ ทั้ง Sublimation ink, หมึกพิเศษสีสะท้อนแสง, Eco-solvent ink, UV ink
                   4. มี Stock อะไหล่วัสดุสำหรับงานตัดเย็บ
                   5. มี Stock วัสดุสำหรับงานบรรจุภัณฑ์
                   6. มี Stock อะไหล่ Spare part สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
                   7. มี Stock วัสดุสำเร็จรูปพร้อมพิมพ์ เช่น แก้วเก็บอุณหภูมิ,แก้ว Mug, แผ่นรองเม้าท์ เป็นต้น

                   “ใช้ Program คลังสินค้าในการเบิกจ่ายวัตถุดิบ และควบคุม Minimum stock ของวัตถุดิบแต่ละประเภท”