02-611-1391 (สำนักงาน) ,089-6828905 (คุณแอล) ,061-6649244 ,063-8642828 , ID LINE 1: @smartprintfabric , ID LINE 2: @smartprintfabric2

การรีดร้อน Heat Transfer

          กระบวนการพิมพ์ผ้าระบบ Sublimation นั้น ขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนคือ การรีดร้อน Heat Transfer

A

      A

  A

               Heat Transfer เป็นขั้นตอนการใช้ความร้อนทำให้สีที่อยู่บนกระดาษระเหยกลายเป็นไอ แล้วไปเกาะติดลงบนผ้าลักษณะย้อมเส้นใยเป็นผลให้เกิดลวดลายที่พิมพ์ลงบนผืนผ้า โดยจะมีทั้งระบบเครื่องแบบรีดชิ้น และเครื่องแบบรีดโรล ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน

A

A

                  ผู้ชำนาญการที่ควบคุมเครื่อง Heat Transfer ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ในการกำหนด อุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลกับคุณภาพ ระดับของสีที่จะออกมา และความนุ่มคุณภาพของผ้าหลังการผ่านความร้อน ซึ่งจะต้องกำหนดให้เหมาะสมในแต่ละชนิดผ้า และยังมีเทคนิคการทำให้งานพิมพ์มีความคมชัด ป้องกันการเกิดภาพเบลอ หรือ ทางเทคนิคเรียกว่า เกิด Ghost ซึ่งขั้นตอนการเตรียมผ้าสำหรับผ้าบางชนิด และความเข้มข้นของสีบางสี ก็เป็นอีกเทคนิคสำคัญที่ผู้ควบคุมจะต้องมีความเข้าใจ ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อคุณภาพงานที่จะออกมา

A

A

                    Smart Print Fabric เราให้ความสำคัญ ในขั้นตอนการ Heat Transfer ได้ติดตั้งเครื่องรีดแบบชิ้นขนาดใหญ่ จำนวน 6 ตัว และเครื่องรีดแบบโรล หน้ากว้าง 1.8 เมตร จำนวน 3 ตัว และเครื่องรุ่นใหม่รีดแบบโรลขนาดพิเศษ หน้ากว้าง กว่า 3.2 เมตร มาติดตั้งเพื่อขยายกำลังการผลิตมาติดตั้งเพิ่มเติม พร้อมทั้งมีทีมช่างเทคนิคที่ชำนาญ และมีประสบการณ์ในการควบคุม