02-611-1391 (สำนักงาน) ,089-6828905 (คุณแอล) ,061-6649244 ,063-8642828 , ID LINE 1: @smartprintfabric , ID LINE 2: @smartprintfabric2

การตัดผ้าด้วย Laser Cutting Machine

                 Laser Cutting Machine ถูกมาใช้ใน Line ผลิต กว่า 4 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพของสินค้า

A

A

                  ข้อดีของการใช้ระบบ Laser cut

​                     1. ลดปัญหางาน Defect จากฝุ่นผ้า และเศษขี้ด้ายจากขอบผ้าที่ตัดจากใบมีดอาจเกิดเป็นจุดหรือเส้นบนผ้าในตอน Heat ระเหิดสีลงผ้า
                     2. ขอบชิ้นงานไม่มีขลุยผ้าหรือเศษขี้ด้ายในขั้นตอนการเย็บ ไม่ต้องเก็บขี้ด้ายหลังเย็บ
                     3. ​สามารถตัดชิ้นงานชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก หรือมีรูปทรงไดคัทที่ยาก
                     4. ​ความเท่ากันของทุกชิ้นงานที่ต้องการตัดตรงตาม Pattern ทุกชิ้น 100%
                     5. ตำแหน่งของโลโก้หรือลวดลายจะตรงกันทุกชิ้น
                     6. สะดวก รวดเร็ว ประหยัดแรงงาน และทันสมัย